Lubaczów
szukaj
Czwartek, 2 lipca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Zapowiedzi drukuj
XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie
13-11-2019 08:38Na dzień 25 listopada 2019 r. tj. poniedziałek na godzinę 16:00,
w budynku Ratusza w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro

zwołana została


XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 października 2019 roku.
 5. Realizacja wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, Komisje Rady oraz mieszkańców na zebraniach Zarządów Osiedli:
  5.1. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  5.2. dyskusja.
 6. Realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku:
  6.1. opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej,
  6.2. dyskusja.
 7. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje, remonty:
  7.1. opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej,
  7.2. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 9. Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-13
Ostatnia modyfikacja: , 2019-11-13


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra