Lubaczów
Sobota, 8 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

IV Kadencja (lata 2002 - 2006) drukuj
Czwarta kadencja Rady Miejskiej obejmuje lata 2002-2006.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 26 października 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 424/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 423/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 422/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedla domków jednorodzinnych Pod Borem przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie".
Dokument w formacie PDF Uchwała 421/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 420/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 419/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 418/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 417/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 416/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r.,w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 415/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 414/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 413/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu miasta Lubaczowana 2006 r.
 
XLVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 września 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 412/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 411/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 410/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 409/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 408/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 407/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 406/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 405/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 404/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w spawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Dokument w formacie PDF Uchwała 403/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n."Budowa kanalizacji dla ul. Mazury w Lubaczowie"
Dokument w formacie PDF Uchwała 402/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 401/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłatyz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegow prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Dokument w formacie PDF Uchwała 400/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznje w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 399/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprwie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku.
 
XLVI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 11 sierpnia 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 398/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 397/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Lubaczowa do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Dokument w formacie PDF Uchwała 396/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 395/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 394/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 393/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 392/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 391/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 390/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr 346/XLI/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 389/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 
XLV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 30 czerwca 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 388/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 387/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 1230/20 w powierzchni 0,8173 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzesz Pana Mirosława Tabina i Pana Leszka Cioch.
Dokument w formacie PDF Uchwała 386/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z programu unijnego "JĘZYKI UNII EUROPEJSKIEJ".
Dokument w formacie PDF Uchwała 385/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 384/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie z programu unijnego "Muzyka na kresach".
Dokument w formacie PDF Uchwała 383/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie z programu unijnego "Spotkania kultur i narodów".
Dokument w formacie PDF Uchwała 382/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 381/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 380/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 379/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo - składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 378/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 5005/2 o pow. 0,4813 ha płożonej w Lubaczowie przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Pani Agnieszki Gęsiak.
Dokument w formacie PDF Uchwała 377/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 1351/2 o pow. 0,0098 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Piaski na rzecz Państwa Anny i Ireneusza Trojnar.
Dokument w formacie PDF Uchwała 376/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 5005/2 o pow. 0,4813 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Pana Jana Bednarczyk.
Dokument w formacie PDF Uchwała 375/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 5049 o pow. 0,0178 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Grota Roweckiego na rzecz Pani Marii Jasiorowskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 374/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 3669 o pow. 0,0119 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Rejtana na rzecz Pani Aliny Kowal.
Dokument w formacie PDF Uchwała 373/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 3932/2 o pow. 0,0425 ha połozonej w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej na rzecz Państwa Anny i Wiesława Marek.
Dokument w formacie PDF Uchwała 372/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 3002/1 o pow. 0,0218 ha położonej w Lubaczowie na rzecz Państwa Jadwigi i Janusza Szpyt.
Dokument w formacie PDF Uchwała 371/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 370/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie uchylenia uchwały Nr 350/XLII/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 369/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 368/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.,w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkaładania na raty nalezności pienięznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 367/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Dokument w formacie PDF Uchwała 366/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżeci miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 365/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie podziału Miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.
 
XLIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 24 maja 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 364/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 363/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 1230/20 o pow. 0,8173 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzecz Pana Mirosława Tabin i Pana Leszek Cioch.
Dokument w formacie PDF Uchwała 362/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 2025 o pow. 0,1147 ha położonej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 361/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie jako zakładu budżetowego oraz utworzenia Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie jako jednostki budżetowej i nadania mu statutu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 360/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 359/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 358/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 357/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2006 rok.
 
XLII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 kwietnia 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 356/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo - składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 355/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 354/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 353/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dokument w formacie PDF Uchwała 352/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 351/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 350/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 349/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 348/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa Bela Docsakovszky Burmistrzowi Partnerskiemu Miasta Erd.
 
XLI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 marca 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 347/XLI/2006 z dnia 29 marca 2006r., w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 346/XLI/2006 z dnia 29 marca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpakiego na realizację zadania publicznego.
 
XL Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 10 marca 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 345/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadania publicznego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 344/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 343/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 342/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie nadania nazwy ulicy im. Józefa Pluchy w Lubaczowie.
 
XXXIX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 27 styczna 2006.

Dokument w formacie PDF Uchwała 340/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie określenia wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
Dokument w formacie PDF Uchwała 339/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dla miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 338/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 325/XXXVIII/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta na 2006.
Dokument w formacie PDF Uchwała 337/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa.
 
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 21 i 30 grudnia 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 336/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 335/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 334/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 333/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 332/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 331/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.
Dokument w formacie PDF Uchwała 330/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie ustalenia wysokości odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli od dnia 01 stycznia 2006r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 329/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku, dot. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 328/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 327/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 326/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 325/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terecie miasta na rok 2006.
Dokument w formacie PDF Uchwała 324/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 323/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 322/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 321/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 320/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 317/XXXVIII/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zaminay zakresu wykonania programów zwiazanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 319/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa w 2005 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 318/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dla miasta Lubaczowa.
 
XXXVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 25 listopada 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 317/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie zmiany zakresu wykonania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 316/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 315/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2006 rok na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 314/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
Dokument w formacie PDF Uchwała 313/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 312/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny.
Dokument w formacie PDF Uchwała 311/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.
Dokument w formacie PDF Uchwała 310/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF Uchwała 309/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 308/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 307/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 306/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 305/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r.,w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 304/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Świerczewskiego w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 303/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Starzyny w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 302/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sparwie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kościuszki w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 301/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Mazury w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 300/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Orzeszkowej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 299/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie zbycie w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3573 o pow.. 0,2416 ha położonej w Lubacowie przy ul. Handlowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 298/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym trzech części gruntu z działki nr 5102/12 (parking przy ul. Unii Lubelskiej) na okres 15 lat.
Dokument w formacie PDF Uchwała 297/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 661/2 o pow. 1,1067 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk. Stanisława Dąbka.
Dokument w formacie PDF Uchwała 296/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 652 o pow. 0,3827 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk. Stanisława Dąbka.
 
XXXV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 października 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 295/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 294/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 293/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 292/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 291/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 290/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie zmian zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 289/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 288/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 287/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 3730/1 i 3730/3 o łącznej powierzchni 0,3560 ha (stara hydrofornia) położonej w Lubaczowie przy ul. Wyspiańskiego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 286/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie przyzjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 285/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów i psychologów.
 
XXXIV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 23 września 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 284/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 283/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 282/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zmiany części Uchwały Nr 253/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 281/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie uchwalenia listy zagadnień priorytetowych i zakresu zadań w których realizację mogą się włączyć organizacje pozarządowe w roku 2006.
Dokument w formacie PDF Uchwała 280/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowgo za 2004 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 279/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowgo za 2004 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 278/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 277/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 276/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
Dokument w formacie PDF Uchwała 275/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 274/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 273/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 272/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terenów wytwórczo - składowych" przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 271/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zmiany uchwały nr 161/XX/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku.
 
XXXIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 5 sierpnia 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 270/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie powołania Komisji d/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 269/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 268/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 267/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2671/1 o pow. 0,0158 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Konery.
Dokument w formacie PDF Uchwała 266/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 265/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 264/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 263/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 262/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obaszru Gospodarczego i NOrweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
Dokument w formacie PDF Uchwała 261/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 260/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie zasad prowadzenia Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 259/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
Dokument w formacie PDF Uchwała 258/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 
XXXII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 24 czerwca 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 257/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4114 o pow. 0,5224 ha na rzecz Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 256/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Programu Phare 2003, Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A, oraz zabezpieczenia prawidlowego wydatkowania środków.
Dokument w formacie PDF Uchwała 255/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 254/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 253/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 252/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie regulaminu ogródka rekreacyjno - rehabilitacyjnego.
 
XXXI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 27 maja 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 251/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 250/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 249/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 248/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 247/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 246/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu/ pożyczki na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w 2005 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 245/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 244/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Dokument w formacie PDF Uchwała 243/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Dokument w formacie PDF Uchwała 242/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 241/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie powerzenia do realizacji Gminie Wiejskiej Lubaczów zadania Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie zapewnienia mieszkańcom z terenu Gminny Miejskiej w Lubaczowie zaopatrzenia w gaz.
Dokument w formacie PDF Uchwała 240/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchylenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Lubaczów.
 
XXX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 kwietnia 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 239/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 238/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie przebudowy pomnika Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kościuszki w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 237/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie powierzenia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy MIejskiej w Lubaczówie w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Miejskiej w Lubaczowie i mieszkającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 w Przemyślu całodobowej opiekipielęgniarskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 236/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudniony w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 235/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu ZwiązkuGmin Ziemi Lubaczowskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 232/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2004 rok.
 
XXIX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 30 marca 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 233/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 232/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Dokument w formacie PDF Uchwała 231/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie zmian zakresu wykonywania i wstrzymania wykonania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 230/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie ustalenie wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 229/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie określenia wysokości sumy do której burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Dokument w formacie PDF Uchwała 228/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Dokument w formacie PDF Uchwała 227/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.
Dokument w formacie PDF Uchwała 226/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
 
XXVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 4 marca 2005r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 225/XXVIII/2005 z dnia 4 marca grudnia 2005r., w sprawie powierzenia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Miasta Lubaczowa w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
Dokument w formacie PDF Uchwała 224/XXVIII/2005 z dnia 4 marca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 r., dot. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.
 
XXVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 17 i 29 grudnia 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 223/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 222/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2005 roku pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania pt. "e-Lubaczów - System informacji Elektronicznej".
Dokument w formacie PDF Uchwała 221/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie uchwalenia planu pracy rady Miejskiej w Lubaczowie na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 220/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XXXVI/2002 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 7 czerwca 2002 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 219/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 218/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowaniaśrodków.
Dokument w formacie PDF Uchwała 217/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 216/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 215/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 214/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 17 grudnia 2004 roku Nr 211/XXVII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 213/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie orzyjęcia Programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na terenie miasta Lubaczowa na rok 2005.
Dokument w formacie PDF Uchwała 212/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 211/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 210/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 209/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 208/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 207/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 206/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 205/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania i wstrzymania wykonania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 204/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 197/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 203/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terenów wytwórczo - składowych" przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 202/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lubaczowa.
 
XXVI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 3 grudnia 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 201/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
Dokument w formacie PDF Uchwała 200/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 199/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 198/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczaowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 197/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 196/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 195/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.
Dokument w formacie PDF Uchwała 194/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie
- Wprowadzenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, oraz
- Zmian w Uchwale Nr 28/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szcczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także ich wysokości.
Dokument w formacie PDF Uchwała 193/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty , Kultury i Sportu w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 192/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie dokonania darowziny nieruchomości Gminy MIejskiej Lubaczów na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 191/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie użytkowanika nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 650/4, 652, 661/2.
 
XXV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 5 listopada 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 190/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 141 (Zakład Wyrobów Galanteryjnych).
Dokument w formacie PDF Uchwała 189/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku, dot. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 188/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 187/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lubaczów do Polskiej Izby Gospodarczej "EKOROZWÓJ".
Dokument w formacie PDF Uchwała 186/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 185/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 184/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie ustalenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego, okresowego lub wydatków na pomoc rzeczową.
Dokument w formacie PDF Uchwała 183/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie szczególnych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 182/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie sprawienia pogrzebu i ustalenia zasad zwrotu wydatków.
Dokument w formacie PDF Uchwała 181/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
 
XXIV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 24 września 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 180/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązania w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 179/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zmiany części uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lipca 2004 roku Nr 171/XXIII/2004 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 136/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 178/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 177/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 176/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie .
Dokument w formacie PDF Uchwała 175/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 174/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązań w zakresie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa w Lubaczowie" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 173/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zmiany części Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 kwietnia 2004 roku Nr 150/XIX/2004 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok /z późniejszymi zmianami/.
Dokument w formacie PDF Uchwała 172/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 141 (Zakład Wyrobów Galanteryjnych) lokal użytkowy nar 2 składający się z 5 pomieszczeń hal produkcyjnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części ułamkowej działki nr 3284/10 o powierzchni 0,6132 ha.
 
XXIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 27 lipca 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 171/XXIII/2004 z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej 136/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r.
 
XXII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 9 lipca 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 170/XXII/2004 z dnia 9 lipca 2004r., w sprawie uchylenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lubaczów.
 
XXI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 25 czerwca 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 169/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie powołania Rady Programowej organu doradczego działającego przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 168/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 167/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 166/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 165/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej.
 
XX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 21 maja 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 164/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Dokument w formacie PDF Uchwała 163/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 162/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.
Dokument w formacie PDF Uchwała 161/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 160/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 159/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 158/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 157/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie zmiany części Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 kwietnia 2004 roku Nr 150/XIX/2004 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 156/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/ pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2004 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 155/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 154/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wygaszenia użytkowania nieruchomości gruntowej i nabycia nakładów na działkach nr 3567 i 3573.
Dokument w formacie PDF Uchwała 153/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie uchylenia Uchwały Nr 104/XV/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej wraz zabudowaniami.
 
XIX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 23 kwietnia 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 152/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 151/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4003 o pow. 0,0669 ha na rzecz dotychczasowego posiadacza tj. Pani Józefy Patyk zam. w Lubaczowie ul. Kościuszki 200.
Dokument w formacie PDF Uchwała 150/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 149/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 148/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubaczów na obwody do głosowania.
Dokument w formacie PDF Uchwała 147/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 146/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2003 rok.
 
XVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 26 marca 2004r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 145/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r., w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
Dokument w formacie PDF

Uchwała 144/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 143/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 142/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenie zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowychzatrudnionych w jednostkach organizayjcnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 141/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji m. Lubaczowa nr 1182 o pow. 1.9191 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Piaskowej.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 140/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 139/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Spotu w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 138/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu DOmu Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 137/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 136/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.

 
XVIISesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 5 marca 2004r.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 135/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 661/5 o pow. 5,7672 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Pułkownika Dąbka na zapleczu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 134/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 133/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości składającej się z działek nr 5678 o pow. 0,2744 ha i nr 5679 o pow. 0,0874 ha położonych na zapleczu Os. Słowackiego w Lubaczowie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 132/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Lubaczwie.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 131/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego "SKWER OBOK POCZTY".

Dokument w formacie PDF

Uchwała 130/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie nabycia nbieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie na osiedlu "Mazury II" oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5536 o powierzchni 0,0693 ha.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 129/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie wyrażenie zgody Burmistrzowi Miasta Lubaczowa na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 2657/9 o pow. 0,0041 ha w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 128/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie trybu postęowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zadań.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 127/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 126/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie zmiany części uchwały własnej Nr 114/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

XVI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 19 grudnia 2003r.

Dokument w formacie PDF

Uchwała 125/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok

Dokument w formacie PDF

Uchwała 124/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok

Dokument w formacie PDF

Uchwała 123/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Lubaczowa

Dokument w formacie PDF

Uchwała 122/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwaly ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa

Dokument w formacie PDF

Uchwała 121/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Dokument w formacie PDF

Uchwała 120/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Lubaczowie

Dokument w formacie PDF

Uchwała 119/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady MIejskiej w Lubaczowie na 2004 rok

Dokument w formacie PDF

Uchwała 118/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dokument w formacie PDF

Uchwała 117/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu ul. Przemysłowa w Lubaczowie

Dokument w formacie PDF

Uchwała 116/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie

Dokument w formacie PDF

Uchwała 115/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Mazury II w Lubaczowie

Dokument w formacie PDF

Uchwała 114/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Dokument w formacie PDF

Uchwała 113/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok

Dokument w formacie PDF

Uchwała 112/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok

Dokument w formacie PDF

Uchwała 111/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok

Dokument w formacie PDF

Uchwała 110/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na bankową obsługę budżetu gminy

Dokument w formacie PDF

Uchwała 109/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie
- rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz
- oddania w użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Miejskiej Lubaczów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie

Dokument w formacie PDF

Uchwała 108/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie na osiedlu "Mazury II" oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5620 o powierzchni 0,0793 ha.

 
XV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 05 grudnia 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 107/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i oddawania w trwały zarząd
Dokument w formacie PDF Uchwała 106/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mazury II/2003"
Dokument w formacie PDF Uchwała 105/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 2537/4 o powierzchni 0,0052ha położonej w Lubaczowie przy ulicy Unii Lubelskiej
Dokument w formacie PDF Uchwała 104/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami
Dokument w formacie PDF Uchwała 103/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 102/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 101/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
Dokument w formacie PDF Uchwała 100/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 099/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Dokument w formacie PDF Uchwała 098/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2004r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 097/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 096/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa
 
XIV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 17 października 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 095/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych
Dokument w formacie PDF Uchwała 094/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku zobowiązania na zakupach inwestycyjnych tj. zakup majątku Usługowo Produkcyjnej Spółdzielni Pracy w Lubaczowie w upadłości o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 093/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 092/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 091/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 090/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów
Dokument w formacie PDF Uchwała 89/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku dot. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu
Dokument w formacie PDF Uchwała 88/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejeonowego w Lubaczowie na kadencję lat 2004-2007
 
XIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 15 września 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 87/XIII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2003 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Kościuszki w Lubaczowie"
Dokument w formacie PDF Uchwała 86/XIII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 85/XIII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie zmiany w części Uchwały własnej Nr 79/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
 
XII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 sierpnia 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 84/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzesz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 83/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie niektórych postanowień Uchwały Nr 25/IV/2002 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie projektowanego osiedla Mazury VI w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 82/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie nadania imienia Gen. Stanisława Dąbka Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie ul. Konopnickiej 5
Dokument w formacie PDF Uchwała 81/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych
Dokument w formacie PDF Uchwała 80/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku zobowiązania na zadaniu inwestycyjnym tj. budowa sieci elektrycznej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 79/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczow na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 78/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003 roku
 
XI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 20 czerwca 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 77/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Huty Stalowa Wola S.A. - Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Stalowej Woli przez Burmistrza Miasta Lubaczowa
Dokument w formacie PDF Uchwała 76/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
Dokument w formacie PDF Uchwała 75/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta Lubaczowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Dokument w formacie PDF Uchwała 74/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 73/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 72/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 71/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument w formacie PDF Uchwała 70/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument w formacie PDF Uchwała 69/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument w formacie PDF Uchwała 68/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie zorganizowania scentralizowanej obsługi finansowej, gospodarczej i kadrowej przedszkoli miejskich
Dokument w formacie PDF Uchwała 67/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 66/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 65/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie rozwiązania ZEspołu Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie
 
IX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 23 maja 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 64/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Dokument w formacie ZIP Uchwała 63/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 52/VII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych i trynu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Dokument w formacie PDF Uchwała 62/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 61/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Lubaczowa, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
Dokument w formacie PDF Uchwała 60/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lubaczów - ul. M.Konopnickiej
Dokument w formacie PDF Uchwała 59/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miejską w Lubaczowie a Miastem Erd (Węgry)
Dokument w formacie PDF Uchwała 58/IX/2003 z dnia 28 maja 2003r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji o wydanie rozporządzenia o zmianę granicy pomiędzy Gminą Miejską Lubaczów a Gminą Lubaczów
 
VIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 25 kwietnia 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 57/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu
Dokument w formacie PDF Uchwała 56/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania
Dokument w formacie PDF Uchwała 55/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania
Dokument w formacie PDF Uchwała 54/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2002 rok
 
VII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 marca 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 53/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dokument w formacie PDF Uchwała 52/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Dokument w formacie PDF Uchwała 51/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin "Dorzecza Sanu"
Dokument w formacie PDF Uchwała 50/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok
 
VI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 lutego 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 49/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 48/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Dokument w formacie PDF Uchwała 47/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument w formacie PDF Uchwała 46/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmiany przebiegu granicy pomiędzy Gminą Lubaczów a Gminą Miejską Lubaczów
Dokument w formacie PDF Uchwała 45/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie
 
V Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 31 stycznia 2003r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 44/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument w formacie PDF Uchwała 43/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Dokument w formacie PDF Uchwała 42/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Dokument w formacie PDF Uchwała 41/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału na nowe nieruchomości
Dokument w formacie PDF Uchwała 40/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tutułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Dokument w formacie PDF Uchwała 39/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na udzielenie bonifikat od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym
Dokument w formacie PDF Uchwała 38/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 37/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych osiedli
 
IV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 30 grudnia 2002r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 36/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Miejskiej Lubaczów
Dokument w formacie PDF Uchwała 35/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej Lubaczów
Dokument w formacie PDF Uchwała 34/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 33/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchylenia w całości Uchwały własnej Nr 9/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 32/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2002 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 31/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2003 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 30/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 29/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 28/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 27/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich oddawania w trwały zarząd
Dokument w formacie PDF Uchwała 26/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Usług Komercyjnych zlokalizowanego przy ulicy Wyszyńskiego w Lubaczowie
Dokument w formacie PDF Uchwała 25/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie projektowanego osiedla "Mazury VI" w Lubaczowie
 
III Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 12 grudnia 2002r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 24/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Dokument w formacie PDF Uchwała 23/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Dokument w formacie PDF Uchwała 22/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
Dokument w formacie PDF Uchwała 21/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Dokument w formacie PDF Uchwała 20/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
Dokument w formacie PDF Uchwała 19/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2003r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 18/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Dokument w formacie PDF Uchwała 17/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.,w sprawie określania trybu i warunków zwalniania z podatku rolnego gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 16/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.,w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 15/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych na 2003r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 14/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 13/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Lubaczowa opłaty prolongacyjnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 12/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 11/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie zaciągnięcia w 2002 roku zobowiązania na zadania inwestycyjne tj. budowa sieci gazowej ul. Dąbka i budowa sieci gazowej ul. Partyzantów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 10/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 9/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 8/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
 
II Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 06 grudnia 2002r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 7/II/2002 z dnia 06 grudnia 2002r., w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 6/II/2002 z dnia 06 grudnia 2002r., w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 5/II/2002 z dnia 06 grudnia 2002r., w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów.
 
I Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 19 listopada 2002r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 3/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 2/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 1/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra