Lubaczów
Sobota, 8 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

II Kadencja (lata 1994 - 1998) drukuj

Druga kadencja Rady Miejskiej obejmowała lata 1994-1998.


XXXVII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 12 czerwca 1998r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 276_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie darowizny nieruchomości komunalnej na cele publiczne.
Dokument w formacie PDF Uchwała 275_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie przyjętych przez Zarząd Miasta rozwiązań form organizacji gospodarki komunalnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 274_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 273_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 272_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 271_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
Dokument w formacie PDF Uchwała 270_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 269_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 268_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych dla zespołu zabudowy jednorodzinnej osiedla Kurierów AK.
Dokument w formacie PDF Uchwała 267_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie przyjęcia programu rozwoju sieci kanalizacyjnej w mieście na lata 1998-2001.
Dokument w formacie PDF Uchwała 266_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie lokalnego programu osłonowego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 265_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Cichej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 264_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 263_XXXVII_98 z dnia 12 czerwca 1998 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.
 
XXXVI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 22 maja 1998r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 262_XXXVI_98 z dnia 22 maja 1998 roku, w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 261_XXXVI_98 z dnia 22 maja 1998 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 260_XXXVI_98 z dnia 22 maja 1998 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 259_XXXVI_98 z dnia 22 maja 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 258_XXXVI_98 z dnia 22 maja 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 257_XXXVI_98 z dnia 22 maja 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
 
XXXV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 24 kwietnia 1998r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 256_XXXV_98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 255_XXXV_98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Lubaczowa opłaty prolongacyjnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 254_XXXV_98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 253_XXXV_98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 252_XXXV_98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 251_XXXV_98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 1997 rok.
 
XXXIV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 26 lutego 1998r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 250_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Dokument w formacie PDF Uchwała 249_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 248_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 247_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.
Dokument w formacie PDF Uchwała 246_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 245_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 244_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w roku budżetowym 1998.
Dokument w formacie PDF Uchwała 243_XXXIV_98 z dnia 26 lutego 1998 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1998 rok.
 
XXXIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 30 stycznia 1998r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 242_XXXIII_98 z dnia 30 stycznia 1998 roku, w sprawie utworzenia zakładu budżetowego miasta Lubaczowa o nazwie „Oczyszczalnia Ścieków”.
Dokument w formacie PDF Uchwała 241_XXXIII_98 z dnia 30 stycznia 1998 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
 
XXXII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 29 grudnia 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 240_XXXII_97 z dnia 29 grudnia 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 239_XXXII_97 z dnia 29 grudnia 1997 roku, w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 238_XXXII_97 z dnia 29 grudnia 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 237_XXXII_97 z dnia 29 grudnia 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
 
XXXII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 12 grudnia 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 236_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 191_XXIV_97 z dnia 16 stycznia 1997 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie, w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Warszawa Oddział w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnomiejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”.
Dokument w formacie PDF Uchwała 235_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 234_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 233_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 232_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie opłat adiacenckich.
Dokument w formacie PDF Uchwała 231_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1998 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 230_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie obniżenia cen skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 229_XXXII_97 z dnia 12 grudnia 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
 
XXXI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 6 listopada 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 228_XXXI_97 z dnia 6 listopada 1997 roku, w sprawie podatku od środków transportowych na 1998 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 227_XXXI_97 z dnia 6 listopada 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 40_IV_94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 października 1994 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Lubaczowa oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 226_XXXI_97 z dnia 6 listopada 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
 
XXX Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 26 września 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 225_XXX_97 z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 224_XXX_97 z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 223_XXX_97 z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
 
XXIX Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 14 sierpnia 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 222_XXIX_97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 221_XXIX_97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku, w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 220_XXVIII_97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku, w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi lecznicze.
 
XXVIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 4 lipca 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 219_XXVIII_97 z dnia 4 lipca 1997 roku, w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe.
Dokument w formacie PDF Uchwała 218_XXVIII_97 z dnia 4 lipca 1997 roku, w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w formie gorącego posiłku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 217_XXVIII_97 z dnia 4 lipca 1997 roku, w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Dokument w formacie PDF Uchwała 216_XXVIII_97 z dnia 4 lipca 1997 roku, w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych zasad jego zwrotu.
 
XXVII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 6 czerwca 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 215_XXVII_97 z dnia 6 czerwca 1997 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 214_XXVII_97 z dnia 6 czerwca 1997 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 213_XXVII_97 z dnia 6 czerwca 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
 
XXVI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 18 kwietnia 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 212_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 25_V_93 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 1993 roku, w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 211_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 210_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 209_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie udzielenia poręczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Wojewódzkiego Ośrodka d/s Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 208_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 207_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie wystąpienia do Wojewody Przemyskiego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzającyh do utworzenia lokalnego przejścia granicznego w Budomierzu między Polską a Ukrainą.
Dokument w formacie PDF Uchwała 206_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 205_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 204_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 203_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 192_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 202_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 201_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 200_XXVI_97 z dnia 18 kwietnia 1997 roku, w sprawie przyjęcia działalności finansowej miasta Lubaczowa za 1996 rok.
 
XXV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 21 lutego 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 199_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie zaproszenia repatriacyjnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 198_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 197_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży oraz zakazu podawania i spożywania tych napojów w określonych miejscach na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 196_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 195_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 194_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w roku budżetowym 1997.
Dokument w formacie PDF Uchwała 193_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 192_XXV_97 z dnia 21 lutego 1997 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1997 rok.
 
XXIV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 16 stycznia 1997r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 191_XXIV_97 z dnia 16 stycznia 1997 roku, w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Warszawa Oddział w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnomiejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”.
 
XXIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 30 grudnia 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 190_XXIII_96 z dnia 30 grudnia 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 189_XXIII_96 z dnia 30 grudnia 1996 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 188_XXIII_96 z dnia 30 grudnia 1996 roku, w sprawie nadania nazw ulic: Akacjowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Klonowa, Wierzbowa na osiedlu budownictwa jednorodzinnego „Mazury” w Lubaczowie.
 
XXIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 20 grudnia 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 187_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 186_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 185_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1997 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 184_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 183_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 182_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 181_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie sprawienia pogrzebu i ustalenia zasad zwrotu wydatków.
Dokument w formacie PDF Uchwała 180_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.
Dokument w formacie PDF Uchwała 179_XXIII_96 z dnia 20 grudnia 1996 roku, w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 
XXII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 29 listopada 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 178_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie wyposażenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w majątek.
Dokument w formacie PDF Uchwała 177_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie wyposażenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w majątek.
Dokument w formacie PDF Uchwała 176_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 175_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale.
Dokument w formacie PDF Uchwała 174_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie korekty planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 173_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 172_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie obniżenia cen skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 171_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 170_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie podatku od środków transportowych na 1997 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 169_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie zawarcia umowy o kierunkach współpracy między Lubaczowem a Rawą Ruską.
Dokument w formacie PDF Uchwała 168_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie zawarcia umowy o kierunkach współpracy między Lubaczowem a Jaworowem.
Dokument w formacie PDF Uchwała 167_XXII_96 z dnia 29 listopada 1996 roku, w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lubaczowa.
 
XXI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 3 października 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 166_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 165_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 164_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 163_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 40_IV_94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Lubaczowa oraz rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 162_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie dla jednostek organizacyjnych Gminy działających w formie i na zasadach zakładów budżetowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 161_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Zabudowy Jednorodzinnej „Kurierów AK” w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 160_XXI_96 z dnia 3 października 1996 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy i udzielenia poręczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.
 
XX Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 18 lipca 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 159_XX_96 z dnia 18 lipca 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 130_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku dot. ustalenia diet dla radnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 158_XX_96 z dnia 18 lipca 1996 roku, w sprawie obniżenia cen skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 157_XX_96 z dnia 18 lipca 1996 roku, w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 156_XX_96 z dnia 18 lipca 1996 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 155_XX_96 z dnia 18 lipca 1996 roku, w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nawą „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 154_XX_96 z dnia 18 lipca 1996 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”.
 
XIX Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 14 czerwca 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 153_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy i udzielenia poręczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Wojewódzkiego Ośrodka d/s Zatrudnienia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 152_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Zabudowy Jednorodzinnej „Kurierów AK” w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 151_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 150_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 149_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 148_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 147_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nawą „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 146_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”.
Dokument w formacie PDF Uchwała 145_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Dokument w formacie PDF Uchwała 144_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 143_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 142_XIX_96 z dnia 14 czerwca 1996 roku, w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów.
 
XVIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 29 kwietnia 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 141_XVIII_96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku, w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 140_XVIII_96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 139_XVIII_96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku, w sprawie zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 138_XVIII_96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku, w sprawie zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 137_XVIII_96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki za 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 136_XVIII_96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta Lubaczowa za 1995 rok.
 
XVII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 26 marca 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 135_XVII_96 z dnia 26 marca 1996 roku, w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lubaczowa.
 
XVI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 15 lutego 1996r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 134_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w roku budżetowym 1996.
Dokument w formacie PDF Uchwała 133_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej jej członka Pana Józefa Szaja.
Dokument w formacie PDF Uchwała 132_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 131_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 130_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 129_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 128_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 127_XVI_96 z dnia 15 lutego 1996 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1996 rok.
 
XV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 29 grudnia 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 126_XV_95 z dnia 29 grudnia 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
 
XV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 21 grudnia 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 125_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 124_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 123_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 122_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 121_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 120_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie ustalenia rocznych składek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1996r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 119_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 118_XV_95 z dnia 21 grudnia 1995 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 1996 rok.
 
XIV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 10 listopada 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 117_XIV_95 z dnia 10 listopada 1995 roku, w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 99_XII_95 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 8 września 1995r., w sprawie uchylenia Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 116_XIV_95 z dnia 10 listopada 1995 roku, popierająca inicjatywę Społecznego Komitetu d/s Modernizacji Szpitala Rejonowego w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 115_XIV_95 z dnia 10 listopada 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 114_XIV_95 z dnia 10 listopada 1995 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 113_XIV_95 z dnia 10 listopada 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 112_XIV_95 z dnia 10 listopada 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
 
XIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 5 października 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 111_XIII_95 z dnia 5 października 1995 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale.
Dokument w formacie PDF Uchwała 110_XIII_95 z dnia 5 października 1995 roku, w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”.
Dokument w formacie PDF Uchwała 109_XIII_95 z dnia 5 października 1995 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”.
Dokument w formacie PDF Uchwała 108_XIII_95 z dnia 5 października 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 107_XIII_95 z dnia 5 października 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 106_XIII_95 z dnia 5 października 1995 roku, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Lubaczowie.
 
XII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 8 września 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 105_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 104_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 103_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 102_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 101_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 100_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 99_XII_95 z dnia 8 września 1995 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów.
 
XI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 7 lipca 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 98_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 97_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 96_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 95_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 94_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 93_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 92_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 91_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla jednorodzinnego przy ulicy Kurierów AK w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 90_XI_95 z dnia 7 lipca 1995 roku, w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Lubaczowie.
 
X Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 1 czerwca 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 89_X_95 z dnia 1 czerwca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 88_X_95 z dnia 1 czerwca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 87_X_95 z dnia 1 czerwca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 86_X_95 z dnia 1 czerwca 1995 roku, w sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb.
 
IX Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 28 kwietnia 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 85_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 84_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie wyposażenia w majątek jednostki kultury działającej na zasadzie określonych dla zakładów budżetowych tj. Miejskiej Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 83_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowej zamierzających podjąć we własnym zakresie budowę domów jednorodzinnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 82_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 81_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 80_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 79_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta Lubaczowa za 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 78_IX_95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
 
VIII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 31 marca 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 77_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 76_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 75_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 74_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 73_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie utworzenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i nadania statutu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 72_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 71_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie lokalizacji i ramowego regulaminu targowisk miejskich w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 70_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 69_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z mienia miejskiego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 68_VIII_95 z dnia 31 marca 1995 roku, w sprawie przyjęcia programu gospodarczego na lata 1995-1998.
 
VII Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 3 lutego 1995r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 67_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie zmiany części działek powstałych po podziale geodezyjnym: z dz. 2063/1 – własność p. Ireny Kogut zam. Lubaczów ul. Mickiewicza 83 za działkę nr 5342 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubaczów i z dz. 2064/1 – własność p. Zofii Sikora zam. Lubaczów ul. Mickiewicza 81 za działkę nr 5341 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubaczów oraz przeznaczenia gruntów uzyskanych w zamianie na budowę kościoła.
Dokument w formacie PDF Uchwała 66_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 47_V_94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 16 grudnia 1994r. W sprawie odpłatności za umieszczanie szyldów, reklam, tablic na budynkach komunalnych, innych obiektach gminnych oraz na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 65_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 64_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 63_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 62_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 61_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 60_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 59_VII_95 z dnia 3 lutego 1995 roku, w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa.
 
VI Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 29 grudnia 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 58_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie zapewnienia dostawy wody z wodociągu miejskiego dla miejscowości: Młodów, Karolówka, Dąbków, Opaka oraz części wsi Lisie Jamy.
Dokument w formacie PDF Uchwała 57_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej na 1995 rok i lata następne.
Dokument w formacie PDF Uchwała 56_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 55_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie podatku od środków transportowych na 1995 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 54_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 53_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 52_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1995 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 51_VI_94 z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie dokonana zmian w statucie Zakładu Gospodarki Lokalowej przyjętego uchwałą nr 44_V_92 z dnia 30 czerwca 1992 roku.
 
V Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 16 grudnia 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 50_V_94 z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Dokument w formacie PDF Uchwała 49_V_94 z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów do Euroregionu Karpackiego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 48_V_94 z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów z Komunalnego Związku Gmin Ziemi Przemyskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 47_V_94 z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie odpłatności za umieszczanie szyldów, reklam, tablic na budynkach komunalnych, innych obiektach gminnych oraz na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 46_V_94 z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 45_V_94 z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
 
IV Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 28 października 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 44_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie powołania niestałej Komisji d/s wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 43_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 42_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 41_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie dla jednostek organizacyjnych działających w formie zakładów budżetowych.
Dokument w formacie PDF Uchwała 40_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Lubaczowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu.
Dokument w formacie PDF Uchwała 39_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję w latach 1995-1999.
Dokument w formacie PDF Uchwała 38_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń w Lubaczowie na kadencję w latach 1995-1999.
Dokument w formacie PDF Uchwała 37_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Lubaczowie na kadencję 1995-1999.
Dokument w formacie PDF Uchwała 36_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu na kadencję w latach 1995-1999.
Dokument w formacie PDF Uchwała 35_IV_94 z dnia 28 października 1994r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa i Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego „CENTRUM” miasta Lubaczowa.
 
III Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 20 września 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 34_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 33_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji Rady Miejskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 32_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników i członków Kolegium d/s wykroczeń.
Dokument w formacie PDF Uchwała 31_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale.
Dokument w formacie PDF Uchwała 30_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 29_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 28_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 27_III_94 z dnia 20 września 1994r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.
 
II Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 29 lipca 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 26_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 25_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie lokalizacji i ramowego regulaminu targowisk miejskich w Lubaczowie.
Dokument w formacie PDF Uchwała 24_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 23_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 22_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 21_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 20_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 19_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 18_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Lubaczowie przy ul. Mazury.
Dokument w formacie PDF Uchwała 17_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na II półrocze 1994 roku.
Dokument w formacie PDF Uchwała 16_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 15_II_94 z dnia 29 lipca 1994r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej.
 
I Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 8 lipca 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 14_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 13_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 12_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Dokument w formacie PDF Uchwała 11_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Społecznej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 10_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 9_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 8_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Miasta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 7_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 6_I_94 z dnia 8 lipca 1994r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta.
 
I Sesja Rady Miejskiej II kadencji w dniu 5 lipca 1994r.

Dokument w formacie PDF Uchwała 5_I_94 z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 4_I_94 z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 3_I_94 z dnia 5 lipca 1994r. 1993r. w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego.
Dokument w formacie PDF Uchwała 2_I_94 z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 1_I_94 z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra