Lubaczów
szukaj
Niedziela, 5 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Struktura UM drukuj
Burmistrz Miasta - Krzysztof Szpyt
pok. nr A7

telefon: 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: burmistrz(at)um.lubaczow.pl

Burmistrz przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 10:00 - 14:00


Z-ca Burmistrza Miasta - Janusz Waldemar Zubrzycki
pok. nr A7b

telefon: 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: wiceburmistrz(at)um.lubaczow.pl

Z-ca Burmistrza przyjmuje strony we czwartki w godz. 10:00 - 14:00


Sekretarz Miasta - Dorota Zwierzyńska
pok. nr A8

telefon: 16.632.80.10 wew. 34
e-mail: d.zwierzynska(at)um.lubaczow.pl

-


Skarbnik Miasta - Grażyna Pikor
pok. nr A14

telefon: 16.632.80.10 wew. 11
e-mail: g.pikor(at)um.lubaczow.pl
-


Przewodniczący Rady Miejskiej - Marek Hadel
pok. nr B4

tel. 16.632.80.10 wew. 24
e-mail: przewodniczacy(at)rm.lubaczow.pl

Przyjmuje strony we czwartki w godz. 15:00 - 15:30


Radca Prawny - Tomasz Zadworny
pok. nr C4

e-mail: mecenas(at)um.lubaczow.pl


Przyjmuje strony we wtorek w godzinach 7:30 - 09:30 i piątek w godzinach 12.30 - 15.00

Referat Finansowo-Budżetowy

kierownik Joanna Hadel
pok. nr C1a

tel. 16.632.80.10 wew. 12
e-mail: j.hadel(at)um.lubaczow.pl

Referat Podatków i Opłat

kierownik Teresa Stupak
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: t.stupak(at)um.lubaczow.pl

Referat Organizacyjny i Kadr

kierownik Anna Stankiewicz
pok. nr A5a

tel. 16.632.80.10 wew. 21
e-mail: a.stankiewicz(at)um.lubaczow.pl
Pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Pracownik Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Biuro Obsługi Mieszkańców

kierownik Sabina Bury-Procajło
pok. nr B1

tel. 16.632.80.10 wew. 30
e-mail: s.bury-procajlo(at)bom.lubaczow.pl

Biuro Promocji i Informacji

Kierownik Janusz Waldemar Zubrzycki
pok. nr A7b

tel. 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: j.zubrzycki(at)um.lubaczow.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

kierownik Piotr Kolbuch
pok. nr C7

tel. 16.632.80.10 wew. 27
e-mail: p.kolbuch(at)um.lubaczow.pl


Referat Inwestycji i Rozwoju

kierownik Piotr Bednarczyk
pok. nr B5

tel. 16.632.80.10 wew. 49
e-mail: p.bednarczyk(at)um.lubaczow.pl

Referat Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

kierownik Jan Świeboda
pok. nr B3

tel. 16.32.80.10 wew. 37
e-mail: j.swieboda(at)um.lubaczow.pl

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik Anna Gorzelnik
pok. nr A1

tel. 16.632.80.10 wew. 46
e-mail: a.gorzelnik(at)usc.lubaczow.pl


Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych

Andrzej Kania
pok. nr B6

tel. 16.632.80.10 wew. 41
e-mail: a.kania(at)um.lubaczow.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej

Krystyna Jabłońska
pok. nr B4

tel. 16.632.80.10 wew. 24
e-mail: k.jablonska(at)um.lubaczow.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Z-cy Burmistrza

Beata Klatka
pok. nr A7

tel. 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: b.klatka(at)um.lubaczow.pl

Samodzielne stanowisko - Inspektor Ochrony Danych

Magda Fusińska
pok. nr B8

tel. -
e-mail: m.fusinska(at)um.lubaczow.pl


 


InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra