Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
27-06-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"
27-06-2019
03-06-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
03-06-2019
29-05-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej.
29-05-2019
24-05-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na:opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
Zapytanie ofertowe na opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
24-05-2019
17-05-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej w 2019 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegajacej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej.
17-05-2019
02-04-2019
Informacja z otwarcia ofert i Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie"
02-04-2019
19-03-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
Zapytanie ogfertowe na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
19-03-2019
26-02-2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
26-02-2019
14-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy:RIR.III.271.9.2018 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któryc
14-12-2018
13-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie”
13-12-2018
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  50
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra