Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
03-09-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: I
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: RIR.III.271.4.2018, nazwa zadania: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
03-09-2018
20-08-2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ” - część II
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.4.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa” - częśći II
20-08-2018
10-08-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: "Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa"
10-08-2018
03-08-2018
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
03-08-2018
26-07-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ”
26-07-2018
10-07-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: III i V oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części: I, II i IV dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczow
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.3.2018 Nazwa zadania: „ Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa ”
10-07-2018
28-06-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa ”
28-06-2018
13-06-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa ”
13-06-2018
22-05-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.2.2018 Nazwa zadania: „Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.569.689,80 zł”
22-05-2018
07-05-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 569 689,80 zł
07-05-2018
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra