Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
17-05-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej w 2019 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegajacej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej.
17-05-2019
02-04-2019
Informacja z otwarcia ofert i Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie"
02-04-2019
19-03-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
Zapytanie ogfertowe na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
19-03-2019
26-02-2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
26-02-2019
14-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy:RIR.III.271.9.2018 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któryc
14-12-2018
13-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie”
13-12-2018
11-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.8.2018 Nazwa zadania: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użyt
11-12-2018
11-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.10.2018 Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
11-12-2018
27-11-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.8.2018 Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów uży
27-11-2018
26-11-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.9.2018 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któr
26-11-2018
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  49
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra