Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
12-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
12-01-2011
30-12-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR-V-341.10.10, Nazwa zadania: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
30-12-2010
22-12-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
22-12-2010
03-12-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OS-341.02.10, Nazwa zadania: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w rok
03-12-2010
24-11-2010
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonywanie badań lekarskich pracowników
Burmistrz Lubaczowa zaprasza do składania oferta na wykonywanie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wydawanie zaświadczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy dla potrzeb Urzędu Miejskiego ...
24-11-2010
23-11-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w roku 2011”.
23-11-2010
09-11-2010
Zaproszenie do składania ofert dot. „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie”
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia: „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie”
09-11-2010
12-08-2010
Zaproszenie do składania ofert
do składania ofert dot. zamówienia: Budowa studni głębinowej – otworu studziennego zastępczego S-6a na ujęciu wód podziemnych wodociągu miejskiego w Lubaczowie.
12-08-2010
10-08-2010
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.
10-08-2010
26-07-2010
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.
26-07-2010
1  «««  42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  »»»  50
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra