Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
18-05-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg w centrum miasta Lubaczowa, ulic Kopernika, Piłsudskiego, Konery, Krasickiego łączących drogi powiatowe nr P01686R i P01684
18-05-2011
16-05-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-6/11 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł dla Gminy Miejskiej Lubaczów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji pap
16-05-2011
06-05-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-7/11 Nazwa zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
06-05-2011
27-04-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
Do wszystkich Wykonawców dot. „Udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł dla Gminy Miejskiej Lubaczów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”
27-04-2011
22-04-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
Do wszystkich Wykonawców dot. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł dla Gminy Miejskiej Lubaczów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”
22-04-2011
21-04-2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 4: Ochron
21-04-2011
21-04-2011
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa
21-04-2011
19-04-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
Do wszystkich Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych
19-04-2011
12-04-2011
Informacja o wniesieniu zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
12-04-2011
11-04-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013,
11-04-2011
1  «««  42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  »»»  50
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra