Lubaczów
Wtorek, 29 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
09-09-2011
INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
09-09-2011
07-09-2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
07-09-2011
07-09-2011
Modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
07-09-2011
07-09-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Lubaczowie” w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”
07-09-2011
01-09-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
01-09-2011
30-08-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-14/11 Nazwa zadania: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
30-08-2011
25-08-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-14/11 Nazwa zadania:„Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
25-08-2011
24-08-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środ
24-08-2011
18-08-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 32 w Lubaczowie
18-08-2011
10-08-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
10-08-2011
1  «««  39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  »»»  50
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra