Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
05-12-2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszk
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2019 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któr
05-12-2019
04-12-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.9.2019 Nazwa zadania: : „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
04-12-2019
02-12-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.„Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.9.2019 Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
02-12-2019
20-11-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zapytania odfertowego pn.: Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie
Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie
20-11-2019
15-11-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
15-11-2019
12-11-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Dostawę i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Dostawie i montażu urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
12-11-2019
08-11-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania
08-11-2019
04-11-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficyt
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.4.2019 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,8
04-11-2019
31-10-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot. przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odp
31-10-2019
08-10-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznacze
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.4.2019 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,8
08-10-2019
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  49
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra