Lubaczów
Środa, 14 kwietnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
09-01-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
09-01-2020
20-12-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokal
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.8.2019 Nazwa zadania: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użyt
20-12-2019
16-12-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.8.2019 Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytko
16-12-2019
10-12-2019
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komuna
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilan
10-12-2019
05-12-2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszk
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2019 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któr
05-12-2019
04-12-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.9.2019 Nazwa zadania: : „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
04-12-2019
02-12-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.„Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.9.2019 Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
02-12-2019
20-11-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zapytania odfertowego pn.: Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie
Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie
20-11-2019
15-11-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
15-11-2019
12-11-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Dostawę i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Dostawie i montażu urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
12-11-2019
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  50
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra