Lubaczów
Piątek, 18 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
03-08-2020
Informacja o wniesieniu zapytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
03-08-2020

RIR.III.271.4.2020                                                              
Lubaczów, 29.07.2020 r.
Do wszystkich
Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Informacja o wniesieniu zapytania


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w dniu 29.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ tj.:
W szczególności poproszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Wewnętrzna Instalacja wentylacji i klimatyzacji
1.    W załączonej dokumentacji jak również opisie przedmiotu zamówienia Inspektor wskazuje szczegółowe parametry centrali basenowej, posługując się dokumentacją producenta.
A.    Czy załączone informacje, dokumenty wskazują na konkretny wybór producenta urządzenia wymagającego przy składaniu oferty.
B.    Czy istnieje możliwość złożenia oferty innego producenta centrali basenowej przy zachowaniu równoważnych parametrów.
2.    Wiadomo, że każdy z producentów centrali basenowych ma swoją technologię wykonania urządzeń, ostatecznie uzyskując wymagane parametry w realizowanych projektów.
A.    Czy Inwestor analizując propozycję oferty innego urządzenia będzie bazował na podanych w dokumentacji parametrach.
B.    Czy będzie skłonny zaakceptować ofertę alternatywna uzasadniając wyższość techniczna produktu przekładając się na korzyści ekonomiczne przy zachowaniu warunków projektowych instalacji.
 Mając na uwadze powyższe oraz upływający za kilka dni termin składania ofert uprzejmie proszę o w miarę szybkie udzielenie odpowiedzi na ww. pytania oraz ewentualną zmianę SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 PZP.
   
Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert.


z up. Burmistrza

mgr Dorota Zwierzyńska

SEKRETARZ MIASTDokument w formacie ZIP Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 29.07.2020 r.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-08-03
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra