Lubaczów
Piątek, 14 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
31-07-2020
Informacja o wniesieniu zapytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
31-07-2020

 

RIR.III.271.4.2020                                                                                                              Lubaczów, 31.07.2020 r.

 


Do wszystkich Wykonawców

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

 

 

Informacja o wniesieniu zapytania

 

 

  Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w dniu 31.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ tj.:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego prosimy o odpowiedź na niżej podane pytania:

1)      Czy cała część piwniczna , każda ściana oraz podłoga na gruncie w podbaseniu ma być ocieplona płytą pir? W dokumentacji projektowej są rozbieżności np. na rysunku architektury nr 6 jest ściana oznaczona jako s3 i jedna jest ocieplona, druga o takim samym symbolu już nie.

2)      Czy konieczne jest stosowanie w drzwiach aluminiowych systemów automatycznego otwierania drzwi czy ewentualnie wystarczą drzwi z samozamykaczami?

3)      Na przekrojach warstwa izolacyjna ściany S-4 opisana jest jako STYROPIAN EPS 70 - 30 cm, czy wykonana izolacja na ścianach spełnia parametry, czy powyższą ścianę należy ocieplić dodatkową warstwą 15 cm, tak jak pozostałe ściany?

4)      Czy współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych powinien wynosić U=0,12 W/m2k zgodnie z przedstawionym audytem, czy dla niektórych ścian tak jak na przekrojach U=0,14 W/m2k.

5)      W związku z informacją zawartą na Projekcie, ściany należy ocieplić dodatkową warstwa styropianu gr. 15cm, proszę o potwierdzenie informacji, że Wykonawca powinien w swoje ofercie uwzględnić demontaż obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem oraz ponowne wykonanie.

6)      Proszę o podanie minimum sprzętowego do realizacji zdalnego odczytu zużycia energii oraz obsługi klientów basenu.

7)      Czy w budynku basenu przewiduje się sieć strukturalną, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, audiowideo, sygnalizację pożaru, system przyzywowy?

Jeśli tak to proszę o przekazanie dokumentacji projektowej dot. tego zakresu.

               

Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert.

 

 

z up. Burmistrza

mgr Dorota Zwierzyńska

SEKRETARZ MIAST

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-31
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra