Lubaczów
Piątek, 14 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
02-06-2020
Zapytanie ofertowe zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Lubaczów
02-06-2020

Fn.3051.1.2020                                                                                                                       Lubaczów, 02.06.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
DLA GMINY MIEJSKIEJ LUBACZÓW

W związku z podjętą Uchwałą nr 249/XX/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu o wartości 8.961.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Miasta Lubaczów, zainteresowanych Oferentów proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z prowadzeniem i obsługą emisji.

Oferty proszę składać w terminie do 30 czerwca 2020 roku pisemnie na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, lub za pośrednictwem faksu nr 16 632 11 91.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIPTreść - Zapytania ofertowego zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Lubaczów
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania wraz z odpowiedzią
Dokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-02
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra