Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
11-03-2010
INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze .
11-03-2010

INFORMACJA
Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
.
I. Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. 3 maja 6, 37-600 Lubaczów
II. Stanowisko urzędnicze Inspektora ds. lokalowych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie
III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:
Pan Kazimierz kasperski zam. Cieszanów
IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia pana Kazimierza Kasperskiego .
Oferta kandydata spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu. Kandydat legitymuje się wykształceniem wymaganym na stanowisku.
Nabór przeprowadzono w oparciu o analizę ofert kandydatów .


Lubaczów, 2010-02-11.
Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Jerzy Rogalski

wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra