Lubaczów
szukaj
Piątek, 18 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
29-06-2018
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o zatwierdzeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Kraina Uśmiechu" w Lubaczowie
29-06-2018

ZARZĄDZENIE NR 137/2018
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 28 czerwca 2018r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) oraz art.  30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r. poz. 994 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
  1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie ogłoszony  Zarządzeniem Nr 123/2018 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2018r.
  2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie  wyłonionym w drodze postępowania konkursowego została Pani Wiesława KOZŁOWSKA..
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Miasta Lubaczowa
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-06-29
Ostatnia modyfikacja: , 2018-06-29


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra