Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Nabór pracowników drukuj
18-12-2015
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
18-12-2015

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
Burmistrz Miasta Lubaczowa informuje, że na ogłoszony konkurs oferty złożyło 7 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, stwierdzono, że nie wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne. Do następnego - II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Paweł Starczak

Lubaczów

2.

Beata Antonik

Lubaczów

3.

Żaneta Czajkowska

Stare Oleszyce

4.

Stanisław Konopka

Lubaczów
O terminie II etapu postępowania kandydaci zostaną poinformowani w sposób telefoniczny lub pisemny.
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

Krzysztof Szpytwstecz


Informacje wprowadził: , 2015-12-18
Ostatnia modyfikacja: , 2015-12-18


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra