Lubaczów
szukaj
Niedziela, 17 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Konkursy, dotacje drukuj
06-04-2020
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Nie przyznaje się żadnej dotacji na realizację zadania złożonego w otwartym konkursie ofert.
06-04-2020
19-02-2020
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tego zadania
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tego zadania
19-02-2020
30-10-2019
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Pływacki "Delfin" w Horyńcu - Zdroju
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Pływacki "Delfin" w Horyńcu - Zdroju
30-10-2019
30-09-2019
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"
30-09-2019
10-09-2019
Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu kultury podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu kultury podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert: od 12 września do 3 października b.r.
10-09-2019
28-06-2019
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"
28-06-2019
04-06-2019
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Ruchu Światło-Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej "Cedron"
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Ruchu Światło-Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej "Cedron"
04-06-2019
21-05-2019
Ogłoszenie o otwartym konkursie związanym z działaniami na rzecz osób starszych.
Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób starszych. Termin składania ofert: od 23 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu).
21-05-2019
15-04-2019
Ogłoszenie o otwartym konkursie na organizację pikniku sportowego
Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert: od 16 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. (decyduje data wpływu).
15-04-2019
26-02-2019
Ogłoszenie o otwartym konkursie na Organizację zajęć sportowych karate
Organizacja zajęć sportowych karate z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert: od 27 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. (decyduje data wpływu).
26-02-2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  14

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra