Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-02-2020
Kounikat meteorologiczny
Silny wiatr
11-02-2020
11-02-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 34
Silny wiatr/1
11-02-2020
10-02-2020
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Silny wiatr/1
10-02-2020
10-02-2020
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza na 48 godzin
10-02-2020
07-02-2020
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek
07-02-2020
05-02-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 i budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm
05-02-2020
05-02-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne
05-02-2020
04-02-2020
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Prognoza 3 dobowa
04-02-2020
03-02-2020
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5410/65, 2022/88, 2022/93, 2022/32, 2022/89, 2029, 2028, 2022/83, 2022/38 w mieście Lubaczowie.
03-02-2020
29-01-2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 stycznia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 stycznia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt. "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszka
29-01-2020
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  110
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra