Lubaczów
Wtorek, 27 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
04-08-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 5759, 4472/5, 4686/1, 4687/1, 4687/8, 4687/10 w mieście Lubaczowie”.
04-08-2020
31-07-2020
Włączenie syren alarmowych
76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
31-07-2020
30-07-2020
Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji pn. "Przebudowa linii kablowej napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów"
Obwieszczenie Burmistrza MiG Cieszanów z dnia 28.07.2020r., dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa linii kablowej napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów"
30-07-2020
29-07-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 169
Burze z gradem/1
29-07-2020
28-07-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid.: 1450, 1424/10, 1424/11, 1424/12, 1424/13, 1424/14, 1424/15 w Lubaczowie.
28-07-2020
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 4635/1 w mieście Lubaczowie”.
28-07-2020
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 717/1, 717/2, 718/1, 718/10, 718/9 w mieście Lubaczowie”.
28-07-2020
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. działka 267/16, 267/17, 267/31 (obręb 0001) w miejscowości Lubaczów, Gmina Lubaczów”. (proj. Lubaczów III)
28-07-2020
27-07-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 166
Burze z gradem/1
27-07-2020
24-07-2020
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lubaczowie, zaopatrującego w wodę miasto Lubaczów”.
24-07-2020
1  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  123
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra