Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-03-2020
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek
11-03-2020
09-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1518/3, 1521/4, 1599, 1598, 1781/5, 1780 w mieście Lubaczowie
09-03-2020
06-03-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków, na działkach nr ewid.53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/5 w miejscowości Dąbków, gm. Lubacz
06-03-2020
06-03-2020
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza 6. dniowa
06-03-2020
05-03-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne".
05-03-2020
28-02-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej i ul. Płk. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, na działkach nr ewid. 718/10, 744/2, 791/1, 791/2, 421, 553/1, 553/2, 556/4 w mieście Lubaczowie
28-02-2020
26-02-2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie”
26-02-2020
24-02-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1073/3, 1073/2 w mieście Lubaczowie.
24-02-2020
21-02-2020
Obwieszczenie o zmianie trasy przebiegu projektowanego gazociągu
Budowia gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1518/3, 1521/4, 1599, 1626, 1598, 1781/5, 1780 w Lubaczowie
21-02-2020
17-02-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
17-02-2020
1  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  110
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra