Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej n.n. oraz budowa przyłączy kablowych n.n. do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7, 1458/4, 1458/3, 1458/2 w m. Lubaczów.
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 1599, 1522, 1545 obręb Lubaczów oraz na działkach nr ewid. 502, 382 obręb Bałaje gmina Lubaczów z wylotem do rowu.
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1631/7, 1631/8, 1631/10, 1631/9, 1631/11, 1627, 1602, 1485, 5772/15, 5772/14, 5772/12, 5772/10, 5772/8, 5772/6, 5772/4, 5772/2, 5772/3, 1460, 1599, 1489, 1458/6, 1458/5, 1458
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1518/3, 1521/4, 1599, 1598, 1781/5, 1780 w mieście Lubaczowie
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej i ul. Płk. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, na działkach nr ewid. 718/10, 744/2, 791/1, 791/2, 421, 553/1, 553/2, 556/4 w mieście Lubaczowie.
19-03-2020
19-03-2020
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Przymrozki/1, Opady śniegu/1
19-03-2020
13-03-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 51
Silny wiatr/1
13-03-2020
12-03-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 48
Silny wiatr/1
12-03-2020
11-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Przebudowa rowu otwartego na rów kryty, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy w mieście Lubaczów” na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w mieście Lubaczowie
11-03-2020
11-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Lubaczowie na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w mieście Lubaczowie
11-03-2020
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  110
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra