Lubaczów
Piątek, 29 maja 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1776/7, 1776/8, 1776/9 w Lubaczowie.
26-03-2020
26-03-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Przebudowa rowu otwartego na rów kryty, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy w mieście Lubaczów na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w mieście Lubaczowie
26-03-2020
26-03-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
: Przebudowa rowu otwartego na rów kryty, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy w mieście Lubaczów” na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w mieście Lubaczowie
26-03-2020
26-03-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Lubaczowie na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w mieście Lubaczowie
26-03-2020
26-03-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Lubaczowie na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w mieście Lubaczowie
26-03-2020
24-03-2020
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie"
24-03-2020
20-03-2020
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza 6. dniowa
20-03-2020
20-03-2020
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza na 120 godzin
20-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka ul. Szopena oraz ul. Budowlanych na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1922, 1875/1, 1876/1, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej n.n. wraz z przyłączami kablowymi n.n. i rozbiórką istniejącej linii napowietrznej n.n. na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1879/2, 1875/1, 1876/1, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1881/2, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 191
19-03-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  110
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra