Lubaczów
Piątek, 26 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
18-01-2021
Obwieszczenie o zmianie trasy planowanej inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w Lubaczowie”.
18-01-2021
15-01-2021
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze Nr 7
Silny mróz/1
15-01-2021
15-01-2021
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3 na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów”
15-01-2021
14-01-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w Lubaczowie
14-01-2021
14-01-2021
Prognoza temperatur powietrza
do 20.01.2021 r.
14-01-2021
13-01-2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)
13-01-2021
13-01-2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy, (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)
13-01-2021
11-01-2021
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia
pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów- Lubaczów"
11-01-2021
07-01-2021
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze Nr 3
Oblodzenie/1
07-01-2021
31-12-2020
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja o jakości wody
31-12-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  131
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra