Lubaczów
Sobota, 8 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-02-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie.
17-02-2012
07-02-2012
Informacja Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem”.
07-02-2012
24-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Budowa linii kablowej SN 15 kV z wymianą słupa SN, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, linii kablowych nN, obejmującą działki o nr ewid. 443/3, 443/4, 443/5...
24-01-2012
18-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działkach nr nr ewid. 3575/66, 3575/65, 3575/63, 3575/55, 3575/64, 3575/53, 3575/61 położonych przy ulicy Handlowej i Słonecznej w Lubaczowie.
18-01-2012
11-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną, przebudowa dobudowanego budynku dydaktycznego...
11-01-2012
30-12-2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "„Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN .."
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "„Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen.Dąbka” na działce o numerze ewidencyjnym : 557 "
30-12-2011
09-12-2011
P o s t a n o w i e n i e
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen.Dąbka” na działce o numerze ewidencyjnym : 557 uzupełnionego dnia 21.11.2011 r.
09-12-2011
01-12-2011
Informacja Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Informacja Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem”.
01-12-2011
23-11-2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myśliwska”.
23-11-2011
23-11-2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Leśnej w Lubaczowie”.
23-11-2011
1  «««  109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117  »»»  117
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra