Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-04-2014
Obwieszenie o postanowieniach dotyczącychpostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "udowa stacji wnętrzowej typu STLM, ..."
Obwieszenie o postanowieniach dotyczącychpostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "udowa stacji wnętrzowej typu STLM, ..."
03-04-2014
02-04-2014
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS ... "
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji dot. "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS ... "
02-04-2014
02-04-2014
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji dot. "Budowa linii kablowej nN z szafą kablową ... "
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji dot. "Budowa linii kablowej nN z szafą kablową na działkach o nr ewid. 1654/8, 1652, 1598 (obręb 0001 Lubaczów) położonych przy ulicy Szpitalnej w Lubaczowie. "
02-04-2014
02-04-2014
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji dot. "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS ..."
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji dot. "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS , linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku handlowo"
02-04-2014
01-04-2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa linii kablowych nN z szafami kablowymi".
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa linii kablowych nN z szafami kablowymi na działkach przy ul. Hubala".
01-04-2014
31-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej"
31-03-2014
28-03-2014
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
28-03-2014
28-03-2014
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
28-03-2014
14-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 ... "
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 ul. Adama Mickiewicza ... "
14-03-2014
14-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego ..."
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego ... "
14-03-2014
1  «««  104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112  »»»  122
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra