Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-03-2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn: " ... produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów ..."
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn: " ... produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów ..."
17-03-2015
17-03-2015
U W A G A !!!
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie szkód wyrządzonych przez bobry na terenie miasta Lubaczowa Urząd Miejski uprzejmie informuję, że o zaistniałej szkodzie należy powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod nr tel. 783 921 900.
17-03-2015
13-03-2015
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa linii kablowej nN, szafy kablowej ... "
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa linii kablowej nN, szafy kablowej raz przyłącza kablowego z układem pomiarowym do budynku mieszkalnego na działce nr 4687/5 ... "
13-03-2015
05-03-2015
Budowa tymczasowego obiektu do SKŁADOWANIA ODPADÓW WYSOKOAKTYWNYCH, które mają być zwracane z Federacji Rosyjskiej po przetworzeniu wypalanego paliwa jądrowego z Ukraińskich Elektrowni Jądrowych
Budowa tymczasowego obiektu do SKŁADOWANIA ODPADÓW WYSOKOAKTYWNYCH, które mają być zwracane z Federacji Rosyjskiej po przetworzeniu wypalanego paliwa jądrowego z Ukraińskich Elektrowni Jądrowych.
05-03-2015
03-03-2015
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych ... "
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych ... położone przy ul. Rejtana i ul. Henryka Sienkiewicza w Lubaczowie ..."
03-03-2015
24-02-2015
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ... "
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki położone przy ulicy Rejtana i ul. H. Sienkiewicza "
24-02-2015
24-02-2015
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej".
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie działek położonych przy ulicy ulicy Rejtana i ul. H. Sienkiewicza .."
24-02-2015
12-02-2015
Informacja o wystawianiu koszy na odpady komunalne przed posesję
Urząd Miejski i PUK informują, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciel nieruchomości jest zobowiązany w dniu odbioru odpadów do wystawienia pojemnika (w tym worków) przed posesję do godz. 6:00.
12-02-2015
09-02-2015
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
09-02-2015
30-01-2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn: "Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego” przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego” przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie
30-01-2015
1  «««  98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106  »»»  124
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra