Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
30-07-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 z przyłączem gazowym ... "
30-07-2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 445/8, 445/9, 448, 552 położone przy ulicy Sadowej w Lubaczowie.

Na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów; adres do korespondencji Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5; 35-205 Rzeszów,

w dniu 28.07.2014 r. wydana została decyzja Nr 7/14 (znak sprawy GPR.I.6733.8.4.2014) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-07-30
Ostatnia modyfikacja: , 2014-07-30


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra