Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
14-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 ... "
14-03-2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 ul. Adama Mickiewicza na działkach nr 1450, 2561/1 oraz na działkach nr 1252, 1361/1, 1422/2, 2586/3, 1340, 1412/2, 1413/5, 1414, 1418, 1422/1, 1431, 1437, 1438/13, 1442/4 (obręb nr 1 Lubaczów)

Na wniosek Gminy Miejskiej Lubaczów, 37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26, w dniu 12.03.2014 r. wydana została decyzja Nr 2/14 (znak sprawy GPR.I.6733.2.9.2013) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magońwstecz


Informacje wprowadził: , 2014-03-14
Ostatnia modyfikacja: , 2014-04-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra