Lubaczów
Środa, 2 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
31-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej"
31-03-2014

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 28.03.2014r. została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej” na działkach o numerach ewidencyjnych : 2206/32; 2500; 2501/1; 2501/2; 2502/1; 2503/1; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2511/1; 2511/2; 2512; 2513/2; 2514; 2515; 2516; 2517; 2518/1; 3374/1; 3479; 3484; 3486; 3488; 3490; 3492; 3494; 3496; 3499/4; 3501/1; 3504/1; 3504/2; 3505; 3507/3; 3509; 3512/1; 3513; 3514; 3517; 3518/1; 3520/5; 3520/6; 3521; 3575/81; 3575/97; 3522/3; 3524; 3525; 3527/1; 3575/94; 3527/2; 3575/68; 3575/93; 3575/95; 3575/73; 3575/84; 3575/98; 3575/86; 3575/105; 3574/1; 3575/55; 3575/103; 3575/102; 3530/1; 3531/1; 3531/2; 3529/7; 3529/5; 3529/4; 5766; 2550/5; 2550/7; 2549/1; 2551/5; 2551/1; 3575/63

Zawiadomienie niniejsze w dniu 30.03.2014 zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubaczowa oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.


W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie pokój nr 18 - Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju.


decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z zalącznikami.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-03-31
Ostatnia modyfikacja: , 2014-04-02


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra