Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
24-09-2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wieży telekomunikacyjnej typu kratowego o wysokości około 72m ..."
24-09-2013

Lubaczów, dnia 20.09.2013 r.                                                                                                                                                                             GPR.I.6733.7.8.2013


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji:

pod nazwą: Budowa wieży telekomunikacyjnej typu kratowego o wysokości około 72 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby stacji bazowych WiMAX w ramach zadania: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów projektu „ePrzyspieszenie w powiecie lubaczowskim – etap II” na działce nr ewid. 3290/1 położonej w Lubaczowie przy ulicy T. Kościuszki i stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego.

na wniosek: Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Szpyta Wicestarostę Lubaczowskiego w dniu 20.09.2013 r. wydana została decyzja Nr 7/13 (znak sprawy GPR.I.6733.7.6.2013) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4.Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-09-24
Ostatnia modyfikacja: , 2013-09-26


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra