Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
06-08-2013
Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
06-08-2013

OGŁOSZENIE
INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informuję, że na terenie miasta przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji.

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie miasta (mieszkalne, gospodarcze itp.).

Inwentaryzacja rozpoczyna się w dniu 6 sierpnia 2013r.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE”, wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach, w szczególności wyrobów azbestowych zdemontowanych i magazynowanych.
Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych (w innym przypadku wykonanie szczegółowej inwentaryzacji azbestu na terenie nieruchomości nie będzie możliwe).
Ankieterzy wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Burmistrza Miasta Lubaczów do zbierania danych dotyczących wyrobów azbestowych oraz danych osobowych ich właścicieli

Informacja opublikowana na podstawie materiałów dostarczonych przez L. Nowicka
z Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-08-06
Ostatnia modyfikacja: , 2013-08-08


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra