Lubaczów
Sobota, 24 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-07-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN, przebudowa stacji trafo Lubaczów 18 ..."
19-07-2013

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.07.2013 r. na wniosek Pana Kazimierza Ginał Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, działającego w imieniu PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A – zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: Budowa linii kablowej SN, przebudowa stacji trafo Lubaczów 18 na wnętrzową oraz przebudowa sieci napowietrznych nN zasilanych ze stacji Lubaczów 2, 17 i 18 na kablowe na terenie obejmującym działki o nr nr ewid. 2165/1; 2166/1; 2166/2; 2167/3; 2167/4; 2170; 2171; 2172/1; 2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2178/1; 2179; 2181; 2182; 2183; 2184; 2186/2; 2189/4; 2205; 2206/17; 2206/23; 2206/27; 3374/1; 3375; 3376; 3377; 3378; 3379/3; 3380; 3381; 3382; 3383; 3384; 3385; 3386; 3387; 3388; 3389/1; 3389/3; 3389/4; 3390; 3391; 3395; 3396; 3407; 3408; 3410/1; 3410/10; 3410/5; 3410/7; 3410/8; 3411; 3412; 3413; 3414; 3415; 3416/1; 3416/10; 3416/11; 3416/12; 3416/13; 3416/14; 3416/15; 3416/16; 3416/17; 3416/18; 3416/19; 3416/2; 3416/20; 3416/21; 3416/22; 3416/3; 3416/4; 3416/5; 3416/6; 3416/7; 3416/8; 3416/9; 3439/1; 3439/2; 3442/2; 3452/1; 3452/11; 3452/14; 3452/3; 3452/4; 3452/5; 3452/6; 3452/7; 3452/9; 3453/2; 3453/3; 3454; 3455/1; 3461; 3462; 3463; 3464; 3465; 3466; 3468; 3469; 3470; 3471; 3472/10; 3473/1; 3473/2; 3474/1; 3474/4; 3474/5; 3475/10; 3475/11; 3475/6; 3476/2; 3479; 3480; 3481; 3482; 3484; 3486; 3487; 3489; 3491; 3493; 3503; 3506; 3508; 3511; 3512/2; 3513; 3516; 3518/2; 3520/3; 3520/4; 3521; 3522/1; 3522/2; 3567; 3569/1; 3570/10; 3570/11; 3570/12; 3570/13; 3570/14; 3570/7; 3570/8; 3570/9; 3572; 3573; 3574/2; 3574/3; 3575/14; 3575/15; 3575/17; 3575/71; 3575/72; 3575/73; 3575/75; 3575/77; 3575/79; 3575/8; 3575/81; 3575/84; 3575/85; 3575/86; 3575/88; 3575/89; 3575/91; 3575/92; 3575/97; 3575/98; 3576/2; 3576/3; 3576/4; 3577/1; 3577/2; 3578; 3581/19; 3581/20; 3581/21; 3581/22; 3581/23; 3581/4; 3581/7; 4005; 4472/1; 4475/2; 4475/7; 4475/8; 5072/1; 5083; 5092/2; 5092/3; 5094; 5095; 5306; położone w Lubaczowie przy ul. ul. Słonecznej, Kraszewskiego, Prusa, Matejki, Kochanowskiego, Rzecznej (Okrzei), Kard. Wyszyńskiego, Partyzantów, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Nowej, Handlowej i Sobieskiego.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania, strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do materiałów i zebranych dowodów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr C3-I piętro lub Nr 4 w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria MagońLN
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-07-19
Ostatnia modyfikacja: , 2013-07-24


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra