Lubaczów
Sobota, 27 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-02-2021
Informacja o wyniku przetargu.
19-02-2021

                                                                                                                 Lubaczów, dnia 19.02.2021r.      

 

 

 

                                               Informacja o wyniku przetargu

 

 

 

 

                   Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1490 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Lubaczów informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19 lutego 2021r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4359/114 o pow. 0,1250 ha stanowiącej własność Gminy Miejskie Lubaczów,  nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Edyta i Krzysztof Sopel.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wymagane  wadium.

 Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła brutto: 46 800,00 zł.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę brutto w wysokości 47 270,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-02-19
Ostatnia modyfikacja: , 2021-02-19


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra