Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 21 maja 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

MZO drukuj
Miejski Zespół Obsługi
ul. Konopnickiej 9
Dyrektor - mgr Małgorzata Niemiec
tel. 16.632.96.80 (C: 680)
fax  16.632.96.81 (C: 681)
e-mail:


Miejski Zespół Obsługi działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572.z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – karta nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zm),
- Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi.


Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, kultury i Sportu
według ewidencji księgowej - stan na 30 czerwiec 2005r.


Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

0

0

Budynki niemieszkalne:

0

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

0

0

Budynki oświaty

0

0

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

4.499,00

1.425,00

Zespoły komputerowe

0

0

Urządzenia techniczne

0

0

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

31.426,00

31.426,00

RAZEM:

35.925,00

32.851,00

KALENDARZ

24
MAJ

XLIX sesja
Rady Miejskiej

25-27
MAJ

Festiwal Questingu

27
MAJ

XIII Wojewódzka
Majówka Pszczelarska

28
MAJ

IV Lubaczowska Przedszkoliada Piłkarska

9
CZE

MOTOSERCE

15
CZE

„Las z mojej książki”
etap II

15
CZE

„Leśne Potyczki”
etap II

16
CZE

III Lubaczowska Piątka
II Dziesiątka
Marsz Nordic Walking

16
CZE

Koncert
Michał SzpakInspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra