Lubaczów
szukaj
Sobota, 23 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
MOS drukuj
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 1

Dyrektor - Waldemar Łuczak
tel. 16.632.93.58
tel.  691.788.892
e-mail:

Stadion Miejski
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 1995 r. i nosił wówczas nazwę - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Pierwszym dyrektorem MOS-u został wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego Pan Stanisław Kołodziej. W tym okresie w ośrodku powołano następujące sekcje: piłki nożnej, lekkiej atletyki, karate tradycyjnego oraz koszykówki.

Od października 1996 r. pracą ośrodka kierował mgr Andrzej Wójciak, który oprócz istniejących jednostek powołał sekcje piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz piłki ręcznej.

Decyzją Rady Miejskiej w kwietniu 1999 r. Międzyszkolny Ośrodek Sportu został przekształcony w Miejski Ośrodek Sportu.

Przedmiotem działań Miejskiego Ośrodka Sportu jest zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych, współdziałanie z jednostkami kultury fizycznej i sportu, szkołami, klubami i związkami sportowymi oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji. Miejski Ośrodek Sportu udostępnia posiadany stadion stanowiący bazę sportowo - rekreacyjną na rzecz klubów, związków sportowych, organizacji i stowarzyszeń oraz „Orlik” przy ul. Słowackiego. Ośrodek zajmuje się również organizacją imprez z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

Od maja 2011 r. funkcję dyrektora objął mgr Paweł Głaz, który swój urząd piastował do końca 2012 r.

Natomiast od stycznia 2013 r. pełniącym obowiązki dyrektora jest wieloletni, doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego i trener ligowej piłki siatkowej mgr Piotr Salik.

Obecnie prowadzone są zajęcia z następujących sekcji: piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkiej atletyki i tenisa stołowego.

23
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra