Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 maja 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Gospodarka odpadami komunalnymi drukuj
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020
Zasady segregacji odpadów
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Obowiązek utrzymania czystości i porządku
Jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów komunalnych?
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Terminy płatności za odbiór odpadów
Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra