Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 24 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Gospodarka odpadami komunalnymi drukuj
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020
Zasady segregacji odpadów
Terminy płatności za odbiór odpadów
Obowiązek utrzymania czystości i porządku
Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
PSZOK

KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra