Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 26 października 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
17-09-2020 10:19


W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+33, nr 1684R ul. Konopnicka w km 0+000 – 0+564”, w odniesienie do Projektu Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego znakiem DT-I.8022.2.370.2020 dnia 16.09.2020 r. Wykonawca informuje, że od dnia 23.09.2020 r do 30.11.2021 r. zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla obszaru skrzyżowania ul. Nowa oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szkic czasowej organizacji ruchu w załączniku.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-09-17
Ostatnia modyfikacja: , 2020-09-17


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra