Lubaczów
szukaj
Piątek, 18 września 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Apel Burmistrza Lubaczowa
16-03-2020 11:43

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Burmistrz Miasta Lubaczowa informuje, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miejski W Lubaczowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą. Jednocześnie informujemy, że terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego pod adresem: poczta@um.lubaczow.pl,  poprzez platformę ePUAP,  bądź drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów 


Informacje z zakresu działania poszczególnych referatów w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie udzielane będą telefonicznie pod numerami:
Sekretariat: 16/632 80 10 wew. 31
Biuro Obsługi Mieszkańców: 16/632 80 10 wew. 20, 30, 40
Urząd Stanu Cywilnego:  16/632 80 10 wew. 45, 46
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska: 16/632 80 10 wew. 27, 28, 29
Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 16/632 80 10 wew. 35, 36, 37
Referat Podatków i Opłat: 16/632 80 10 wew. 15, 16
Referat Finansowo – Budżetowy: 16/ 632 80 10 wew. 12, 13, 14
Referat Organizacyjny i Kadr: 16/632 80 10 wew. 21, 23
Referat Inwestycji i Rozwoju: 16/632 80 10 wew. 49
Biuro Promocji i Informacji: 16/632 80 10 wew. 44, 54Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-03-16
Ostatnia modyfikacja: , 2020-03-16


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra